Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

'Reading' Greek Religion: Literary, Historical and Artistic Perspectives A Conference in Memory of C. Sourvinou-Inwood !«Διαβάζοντας» Ελληνική Θρησκεία: Λογοτεχνικό, Ιστορικό και καλλιτεχνικών προοπτικές Ένα Συνέδριο στη μνήμη του Γ. Sourvinou-Inwood
Rethymnon, Crete - 22-24 September 2012....Το
έτος 2012 σηματοδοτεί την πέμπτη επέτειο από το θάνατο του Christiane Sourvinou-Inwood. Κατά τη διάρκεια αυτών πάροδο των ετών σαφή και αδιαμφισβήτητο επιστημονικό φωνή της δεν έχει σιγήσει, αλλά χάρη στο έργο της σύνταξης πιστούς φίλους που συνέχισε - και θα συνεχίσει - να εμπλουτίσουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση μας για την ελληνική θρησκεία με φρέσκο ​​υλικό και ιδέες. Το σύνολο του έργου της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του, εμφανίζει την ποιότητα που πλέον χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα Christiane: την ικανότητά της να εφαρμόσει αυστηρή μεθοδολογία και να συνδυάσει τη λογοτεχνία, την ιστορία και την αρχαιολογία να ερμηνεύσει την ελληνική ζωή και τον πολιτισμό.
Ως φόρο τιμής στην επίτευξη μακροχρόνιας Christiane Sourvinou-Inwood και τη συνεχή συμβολή στην επιστήμη, το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη στη μνήμη της το Σεπτέμβριο του 2012 (22-24), η οποία θα ως στόχο να φέρει σε επαφή επιστήμονες που εργάζονται σε διάφορους τομείς οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις ιδέες Sourvinou-Inwood για να συζητήσουν σημαντικές θρησκευτικές πτυχές του λογοτεχνικού, οπτική και ιστορικό υλικό που φωτίζουν τον ελληνικό πολιτισμό.

The year 2012 marks the fifth anniversary of the death of Christiane Sourvinou-Inwood. During these passing years her clear and unmistakable scholarly voice has not been silenced but thanks to the editorial work of loyal friends it has continued - and will continue - to enrich our critical reflection and debate on Greek religion with fresh material and ideas. All of her work, including that published posthumously, displays the quality that most particularly characterized Christiane: her ability to apply rigorous methodology and to combine literature, history and archaeology to interpret Greek life and culture.
As a tribute to Christiane Sourvinou-Inwood's long-lasting achievement and on-going contribution to scholarship, the Classics Division of the Department of Philology of the University of Crete will host a conference in her memory in September 2012 (22-24) which will aim to bring together scholars working in various areas who are familiar with Sourvinou-Inwood’s ideas to discuss important religious aspects of literary, visual and historical material that illuminate Greek culture.

http://www.philology.uoc.gr/conferences/GreekReligion/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τεράστια ανακάλυψη η πήλινη πλάκα με τους στίχους της Οδύσσειας στην Αρχαία Ολυμπία

Η Αρχαία Ολυμπία αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ως ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, λένε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτ...