Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Η αποσάθρωση των δομών, ως μοχλός έρποντος εκφασισμού

Ζητώ συγγνώμη, που θα υποβιβάσω στοιχειωδώς την νοημωσύνη των φίλων επισκεπτριών και επισκεπτών, απαριθμίζοντας κάποια από τα χονδροειδή μέτρα εκφασισμού των κοινωνιών, τα οποία κλιμακώνει η λεγόμενη "νέα τάξις πραγμάτων":  
- Σημαντικότατη υπερχρέωση των κρατών και υποδούλωσή τους στις λογιστικές αλχημίες ολίγων τραπεζικών οίκων.
- Εξουθένωση τής πραγματικής οικονομίας και απορρόφηση όλου του κοινωνικού πλούτου σε συναλλαγές χρηματιστηριακού τζόγου.
- Εκποίηση τής κρατικής περιουσίας και εκχώρηση αυτής έναντι πινακίου φακής σε λίγους ιδιώτες.
Η συρρίκνωση τής πραγματικής οικονομίας διαλύει την οικονομική ευρωστία προς φορολόγηση και κατακρυμνίζει τα δημόσια οικονομικά, ταυτοχρόνως με την ακαταλόγιστη δανειοληψία των κρατών, η οποία κατευθύνεται κυρίως σε μη παραγωγικούς, καταναλωτικούς και παρασιτικούς τομείς και σε έργα γοήτρου και όχι ουσιαστικών υποδομών. Αποτέλεσμα αυτής τής διαδικασίας είναι: 
- η έρπουσα διάλυση των μηχανισμών και δομών τής παιδείας, τής κοινωνικής πρόνειας και τής εθνικής άμυνας.
- η υπερφορολόγιση των ασθενέστερων οικονομικών τάξεων, με αποτέλεσμα την κατακρύμνιση τής εσωτερικής αγοράς.
- την κατάργηση τής νομοθεσίας, η οποία διέπει πολιτισμένες εργασιακές σχέσεις και την επιβολή τής βαρβαρότητος ενός εργασιακού μεσαίωνα. 
- η εκτίναξη τού ποσοστού τής ανεργίας
- η άνωθεν επιβολή ανέχειας σε τεράστιο τμήμα τής κοινωνίας, η καλλιέργεια ενός τεράστιου κλίματος απογοητεύσεως και ανασφάλειας.
ΑΙΔΩΣ....TA YΠΟΛΟΙΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο έλληνας ογκόλιθος των μαθηματικών που πήγε στις ΗΠΑ ως «επικίνδυνος κομμουνιστής» Ο αντιστασιακός δασκαλάκος του χωριού, Χρήστος Παπακυριακόπουλος, που θα γινόταν ο περιβόητος «Πάπα» του Πρίνστον!

Όταν ρώτησαν κάποτε τον πατέρα της Θεωρίας των Κατηγοριών, τον σπουδαίο πολωνο-αμερικανό μαθηματικό Samuel Eilenberg, αν υπάρχει σύγχρονος...