Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Σύγκριση keymangreek καὶ πολυτονικοῦ πληκτρολογίου Windows

Τὸ keymangreek χρησιμοποιεῖ νέες τεχνολογίες· τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τῶν Windows ἁπλῶς “ἀντιγράφει” τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς πολυτονικῆς γραφομηχανῆς.

Τὸ keymangreek χρησιμοποιεῖ μόνον τέσσερα πλῆκτρα γιὰ τὴν πληκτρολόγηση τῶν ἐπὶ πλέον τονικῶν συμβόλων τοῦ πολυτονικοῦ· τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τῶν Windows χρησιμοποιεῖ δέκα. Βλ. σύγκριση κατωτέρω.
 keymangr_kbd
keymangreek – Τέσσερα πλῆκτρα γιὰ ὅλους τοὺς πρόσθετους τόνους: περισπωμένη καὶ βαρεῖα γύρω ἀπὸ τὴν ὀξεῖα, ὑπογεγραμμένη μὲ SHIFT-περισπωμένη, δασεῖα στὰ ἀριστερά. Τὸ πλῆκτρο τῆς ψιλῆς χρησιμοποιεῖται σπανίως, ἐπειδὴ τὸ keymangreek βάζει ψιλὴ αὐτομάτως (βλ. κατωτέρω).
winpol_kbd
Πληκτρολόγιο Windows: Τὰ 10 κοκκινισμένα πλῆκτρα χρησιμοποιοῦνται γιὰ εἰσαγωγὴ τονικῶν συμβόλων. Λεπτομέρειες γιὰ τὴν χρήση τῶν πλήκτρων αὐτῶν ἐδῶ.
 Ὁ χρήστης τοῦ keymangreek πρέπει νὰ θυμᾶται μόνον τέσσερις ἐπὶ πλέον θέσεις τονικῶν συμβόλων: τὴν περισπωμένη, τὴν βαρεῖα, τὴν δασεῖα καὶ τὴν ὑπογεγραμμένη (ἡ ψιλὴ τίθεται αὐτομάτως). Ὁ χρήστης τοῦ πολυτονικοῦ πληκτρολογίου τῶν Windows πρέπει νὰ θυμᾶται…πάνω ἀπὸ τριάντα (30+)!
Τὸ keymangreek τοποθετεῖ αὐτομάτως ψιλὲς στὶς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ α, ε, η, ι, ο, ω καὶ δασεῖες στὶς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ υ. Ὁ χρήστης πληκτρολογεῖ μόνον
  • τόνους,
  • δασεῖες στὶς λέξεις ποὺ δὲν ἀρχίζουν ἀπὸ υ,
  • ὑπογεγραμμένες καὶ διαλυτικά. Τίποτε ἄλλο.
Ὅταν χρειάζεται νὰ εἰσαχθοῦν δύο σύμβολα, π.χ., περισπωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη ἢ ἰῶτα καὶ διαλυτικά, τότε αὐτὰ πληκτρολογοῦνται διαδοχικῶς καθ’ οἱανδήποτε σειρά.
Τὸ keymangreek ἐντοπίζει τὶς πολυτονικὲς γραμματοσειρὲς τοῦ ὑπολογιστῆ στὸν ὁποῖον ἔχει ἐγκατασταθεῖ. Χωρὶς τὸ keymangreek ὁ χρήστης πρέπει νὰ τὶς βρεῖ μόνος του ψάχνοντας. Καὶ συνήθως εἶναι περισσότερες ἀπ’ ὅσες φαντάζεται.

Ἄλλες εὐκολίες τοῦ keymangreek:

Tὸ ἑλληνικὸ ἐρωτηματικὸ βρίσκεται στὴν ἴδια θέση μὲ τὸ ἀγγλικό. Ἔτσι μὲ τὸ ἴδιο πλῆκτρο σὲ κάθε γλῶσσα παράγεται τὸ σωστὸ ἐρωτηματικό. Στὰ ἑλληνικά πληκτρολόγια τῶν Windows τὸ ἑλληνικὸ ἐρωτηματικὸ βρίσκεται ἀλλοῦ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν συχνὴ χρήση σὲ ἑλληνικὰ κείμενα ἀγγλικοῦ ἀντὶ ἑλληνικοῦ ἐρωτηματικοῦ.
Ἡ ἄνω τελεία βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ τελικὸ σῖγμα καὶ ὄχι στὸ δύσχρηστο “SHIFT + AltGR + ]”.
Ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χαρακτῆρες (κόππα, σανπί, κλπ.), καθὼς καὶ τὴν ἄνω/κάτω κεραία. Ἡ διάταξη τῶν χαρακτήρων ἀνευρίσκεται μέσῳ τοῦ πληκτρολογίου ὀθόνης μὲ τὸ πάτημα τοῦ πλήκτρου Alt.
Ἔχει προβλεφθεῖ αὐτοματισμὸς κατὰ τὸν τονισμὸ διφθόγγων στὴν ἀρχὴ τῶν λέξεων: οἱ τόνοι εἰσάγονται σὲ ὁποιοδήποτε φωνῆεν τῆς διφθόγγου καθ’ οἱανδήποτε σειράν καὶ καταλήγουν πάντοτε στὴν σωστὴ θέση.
Τέλος, ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ χρήση τοῦ single quote (πλῆκτρο βαρείας) καὶ ὡς ἀποστρόφου: ἂν τὴν βαρεῖα ἀκολουθεῖ κενὸ ἢ σύμφωνο, τότε αὐτὴ μετατρέπεται σὲ single quote, π.χ., νά ‘ταν, τ’ ἀνέμου.
Δοκιμάστε τὸ keymangreek γιὰ Windows τώρα πατῶντας ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τεράστια ανακάλυψη η πήλινη πλάκα με τους στίχους της Οδύσσειας στην Αρχαία Ολυμπία

Η Αρχαία Ολυμπία αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ως ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, λένε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτ...